Kontakt

Organizator Baranja Rural Traila je Udruga Baranja i turizam, vesela skupina biciklističkih entuzijasta zaljubljenih u Baranju, koja radi na promociji biciklizma, razvoju biciklističkih ruta i promociji Baranje kao cikloturističke denstinacije.

    Pitoma Baranja, divlja utrka.

    Tomas “La Ardilla” Burges