:BRUT Vukovar

:BRUT Vukovar je biciklistička utrka koja se vozi po obali Dunava, neasfaltiranim cestama, šumama i poljima Srijema u dužini od 25 ili 50 kilometara.

Utrka :BRUT Vukovar odvija se na području Vučedola koji obuhvaća Muzej Vučedol, Salaš Goldscmidt, Memorijalno područje Ovčare i širu okolicu grada Vukovara. Atraktivna staza omogućuje biciklistima sve doživljaje koje jedna offroad utrka treba sadržavati. Zemljani i travnati tereni, oštri i kraći usponi i spustovi izmjenjuju se u dinamičnom krugu.

Vožnja kroz vinograde na području Vučedola, a uz sam Dunav, ostaviti će natjecatelje bez daha kako zbog predivnog i bogatog krajolika tako i zbog zahtjevnosti staze.

Start i cilj utrke nalazi na Salašu Goldscmidt koji osim svoje gastronomske ponude nudi i dobru zabavu uz obilje tradicionalnih proizvoda slavonsko-srijemskoga kraja.